Kancelaria Notarialna w Istebnej

Notariusz Patrycja Tomczyk

O kancelarii

Kancelaria Notarialna notariusz Patrycji Tomczyk znajduje się w Istebnej na parterze budynku nr 1643. Dla klientów dostępny jest parking mieszczący się bezpośrednio w otoczeniu Kancelarii.

Czynności notarialne notariusz Patrycja Tomczyk dokonuje w lokalu Kancelarii, jak również, poza siedzibą, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Działamy w pobliżu miejscowości:
Wisła, Ustroń, Milówka, Zwardoń.

Notariusz

Notariusz Patrycja Tomczyk ukończyła studia prawnicze magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Aplikację notarialną odbyła w Izbie Notarialnej w Katowicach, a po jej zakończeniu pełniła funkcję zastępcy notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Goleszowie. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2021 roku została powołana na stanowisko notariusza wraz z wyznaczeniem siedziby Kancelarii Notarialnej w Istebnej.

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje między innymi następujących czynności:

 • Sporządza akty notarialne.
 • Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych.
 • Sporządza poświadczenia
  Własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu, kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
 • Spisuje protokoły.
 • Sporządza protesty weksli i czeków.
 • Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe.
 • Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.
 • Sporządza na żądanie stron, projektów, oświadczeń i innych dokumentów.
 • Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialne dokonywane są w języku polskim. Jeżeli stroną czynności jest osoba nieposługująca się językiem polskim, konieczna będzie obecność tłumacza przysięgłego. 

Dokumenty

Sprawy rozpatrywane są indywidualnie, w związku z czym w celu uzyskania wykazu dokumentów niezbędnych do dokonania konkretnej czynności notarialnej prosimy o kontakt z Kancelarią. Jeżeli przedmiotem czynności notarialnej jest nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dla którego prowadzona jest księga wieczysta, prosimy o wcześniejsze ustalenie numeru księgi wieczystej.

Opłaty

Notariusz Istebna za dokonanie czynności notarialnych pobiera wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
Notariusz jako płatnik pobiera na podstawie odrębnych przepisów podatki i opłaty, które przekazuje odpowiednim instytucjom. Są to przede wszystkim: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłaty sądowe za dokonanie wpisów w księgach wieczystych.
Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, dlatego w celu ustalenia szczegółowych informacji dotyczących kosztów czynności notarialnej prosimy o kontakt z Kancelarią.

Kontakt

Telefon

+48 500339507

Adres

Istebna nr 1643
43-470 Istebna 

Godziny pracy

Pon     9:00 - 16:00

Wt      9:00 - 17:00

Śr       9:00 - 16-00

Czw    9:00 - 16:00

Pt        9:00 - 15:00


Dokonanie czynności w innych godzinach oraz w innym dniu jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

Konsultacje w sprawach dotyczących czynności notarialnych są bezpłatne.